Visie van Judo 2.0

Judo is vormend

Iedereen die op een professionele manier met de ontwikkeling van kinderen en mensen bezig is, heeft het beste met ze voor. We zijn het er allemaal over eens dat judo vormend hoort te zijn. Judo als middel voor datgene wat we trachten te bereiken: de sociaal maatschappelijke ontwikkeling van de judoka enerzijds en het mentaal en fysiek weerbaar maken van de judoka anderzijds.

Vooral nu zijn sociaal maatschappelijk normbesef, respect voor de medemens en eigenwaarde ontzettend belangrijk, omdat ze steeds minder duidelijk aanwezig lijken zijn. In onze maatschappij waar er steeds hogere eisen worden gesteld, waar competitie zorgt voor een nare bijsmaak, waar stress vaak de overhand lijkt te hebben en waar eenzaamheid op de loer ligt, dient men een uitlaatklep te hebben die het evenwicht hersteld. Daar waar plezier in bewegen en bewegen met anderen de zinnen verzet en waar de algehele conditie op peil wordt gehouden, kunnen de batterijen weer worden opgeladen. Deelnemers leren letterlijk door vallen en opstaan, ze ontwikkelen concentratie- en doorzettingsvermogen. Als winnen en verliezen acceptabel wordt, kan men beter omgaan met succes en tegenslag. Leerlingen leren wat het is om jezelf te beheersen en respect voor de ander te tonen, dat versterkt de sociale vaardigheden. Door dit alles is men in staat om zich niet alleen te ontwikkelen als judoka maar ook als mens.

Het huidige judo lijkt deze balans kwijt te zijn. Wedstrijdmentaliteit zorgt vaak voor een gebrek aan respect en vertrouwen in elkaar, de sport is onveilig en lelijk geworden. Het beeld van judo wordt hierdoor steeds negatiever. De sport weet niet meer aan te sluiten bij de behoefte van de mensen en kan zo zijn vormende taak niet meer volbrengen. De ontwikkeling van de judoka op “enkell” technisch vlak stopt direct zodra de judoka afhaakt vanwege een gevoel van falen.

Be in balance!

Denk eens aan het ontstaan van het spel judo. Judo is gevormd vanuit het jiu jiutsu, wat geen sport is, maar een zelfverdedigingskunst. Jiu jiutsu gaat om overleven, vechten vanuit lijfsbehoud en dat van anderen. Jiu jiutsu is geen spelletje, alles is toegestaan met het doel de aanvaller te controleren en effectief uit te schakelen. Bij jiu jitsu mag de tegenstander kapot, bij judo niet. Judo is ontstaan als een sociaal, veilig, vormend en vooral leuk balansspel. Hier moeten we weer naar terug. Be in balance! Dat is de visie van Judo 2.0.